O projekcie

Celem głównym projektu jest rozwój i podniesienie umiejętności językowych uczniów naszej szkoły w ogólnym i zintegrowanym nauczaniu przy jednoczesnym kształtowaniu otwartości na różnorodność językową i kulturową wraz z wykorzystaniem nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje obszary: trzech podstawowych języków nauczanych w szkole: angielski, francuski, hiszpański, a także muzyki, plastyki i informatyki.

Adresaci: uczniowie 9-11 lat, nauczyciele języków obcych, muzyki, informatyki, plastyki, rodzice.

Czas realizacji: 1.10.2017-31.05.2018