esp CONFÉRENCE

Informacja o szkoleniach

W ramach otwierania się nauczycieli na różnorodność językową i kulturową, w okresie trwania projektu: „Piosenka jest dobra na…języki” odbyły się szkolenia dla nauczycieli szkoły i okolicznych szkół lokalnych:

1. Metody i techniki nauczania, a style uczenia się uczniów (sierpień 2017)2. Nauczanie przez działanie – dlaczego lubimy pracować metodą projektów? (październik 2017)3. FREPA - System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur (kwiecień 2018)4. Ponadto nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z publikacją Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE): FREPA System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur. Kompetencje i zasoby.
Opracowanie:
Michel Candelier (koordynator), Antoinette Camilleri-Grima, Véronique Castellotti, Jean-François de Pietro, Ildikó Lőrincz, Franz-Joseph Meißner, Artur Noguerol i Anna Schröder-Sura, z udziałem Muriel Molinié